LASSE LUNDH

LASSE LUNDH
Bildkonstnär. Född 1934 i Kristinehamn. Autodidakt.
Separatutställningar: Ett trettiotal i Göta och Svealand, samt i Stockholm. Jurybedömda samlingsutställningar: sedan 1962 i Örebro, Karlstad och Liljewalchs Vårsalong, samt ett flertal utställningar i Italien och Finland. Representerad: Kommunen och landstinget samt länsmuséet i Örebro, Louvren i Paris. Han fick Örebro kommuns resestipendie 1970, Wadköpingsstipendiet, 1971, Statligt 1977 och Örebro läns landsting 1977.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »