KRISTOFFER PAHR

KRISTOFFER PAHR
Arkitekt, Han kom i tjänst hos hertig Karl 1573 och deltog i uppförandet av slotten i Nyköping och Eskilstuna. Brodern Giovanni stannade endast en kort tid i Sverige. Deras verksamhet i vårt land blev av största betydelse för utbredningen av renässansen här. Till detta bidrog också att de lät efterskicka ett stort antal konsthantverkare från Tyskland och Italien.
Bild: Nyköpingshus Gästabudssalen.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »