KNUT LUNDSTRÖM

KNUT LUNDSTRÖM
Bildkonstnär. (KNUT Ivar Johan). Född 1892 i Östersund, död 1945 i Köpenhamn. Utbildning: I Paris för André Lhote. Han bosatte sig där från 1919, i tretton år. Han hade tre separatutställningar, men fick inte något egentligt stöd för sitt måleri, utanför en liten vänkrets där Otto G. Carlsund ingick. Han var representerad på Stockholmsutställningen 1930. Han har målat landskap med motiv från franska landsbygden, samt en serie målningar inspirerade av musikstycken. Han tolkade i färg och form kompositionens grundlinjer efter ett eget författat manifest, inspirerad av Boussés teorier i Les Bases physiques de la musique och ingick i gruppen Les Artistes Musicalistes. I sitt manifest till Parisutställningen 1932 menar han att toner är färger och färger är toner. Linjer, former och plan uttrycker tempo, tema och rytm. Han arbetade med att försöka uttrycka detta. Han deltog i den internationella utställningen av post kubistisk konst på Stockholmsutställningen 1930. I Paris ställde han ut på höstsalongen och indépendentsalongen, samt deltog i Exposition de l’Art Abstrait, 1924, Le Paysage Francais och Les Artistes Musicalistes, i Galerie de la Renaissance 1933. Dessutom hade han separatutställningar i Paris 1926, 1928 och 1932, samt i Malmö, Göteborg och Köpenhamn 1934. Representerad: i Moderna Muséet i Stockholm med, Rondo capricioso en vert, samt i Malmö Museum, Ackord i f-moll och Allegro con moto.
Bild: III Concerto Op. 26 en ut, Prokofief, pour piano et orchestre, 1920-30-talet.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »