GUSTAV RUDBERG Gustavsson

GUSTAV RUDBERG Gustavsson
Bildkonstnär. ( Karl Gustav Oskar). Född 1915 i Stockholm, död där 2001. Han var son till en kommendör och efter några år till sjöss började han sina konststudier. Utbildning: Brandts teckningsskola Köpenhamn 1934 och för Kraesten Iversen vid Konstakademien Köpenhamn 1935-1937, därefter vid Konstakademien Stockholm 1937-1943 för Isaac Grünewald, samt under resor i Spanien- Mallorca och Ibiza. Hans förebild var den danske konstnären Olaf Hoest.1956-1957 vistade han i Mexico på ett stipendium. Hans livslånga boende på ön Hven underströk närheten till två länders målarkulturer. Han var en stämningsmålare och han skapade soldränkta förenklade havsbilder i summariska plan med få suggestiva färger. Han målade känslor, mer än landskap. Hans motiv var även ljusskimrande interiörer, landskap och hamnmotiv, från Spanien och Hven, samt mjukt tonade stilleben. Hans spanska period renderade honom smeknamnet Spanien-Gustav, ett epitet som följt honom långt efter det att Hven intagit Spaniens plats i hans konst. Utställningar: Sitt genombrott hos de svenska konstkritikerna fick Gustav med en utställning på Konstnärshuset i Stockholm 1959. Han har medverkat i ett flertal separat och grupputstäälningar i Stockhplm, och Simrishamn, samt 1979 på Prins Eugens Waldemarsudde. Han har även ställt utomland, i New York, San Francisco, Hamburg, London, Moskva, Singapore och Mexico City. Han var också med i den konstnärsgrupp, som deltog i Ymerexpeditionen till Norra Ishavet 1980, tillsammans med konstnärerna Gunnar Brusewitz och Gösta Werner. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, Svenska Riksdagen, Skissernas museum, Lund, samt Helsingborg, Ystad och Landskrona museum. Nationalmuseum och Moderna Muséet i Stockholm, Arkivet för dekorativ konst i Lund, Malmö Museum och en rad muséer i andra svenska städer och i utlandet.
Bild: Utsikt från Hven. litografi.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »