KARIN NORELIUS

KARIN NORELIUS
Skulptör, konsthantverkare. Född 1909 i Stockholm, död 1969. Hon studerade vid Konstakademien, i Frankrike och Italien. Hon har skulpterat små figurer och gjort kartonger till dekorativa gobelänger, Bröd och skådespel och Narren.
Offentlig utsmyckning: Födelse i rymden i Simrihamn. En snäckformad skulptur med förgyllt inre avtecknar sig mot himlen. Verkets totala höjd mäter ca 7 m. Hon följde arbetet från sjukbädden och gav instruktioner därifrån, så att skulpturen kunde färdigställas efter hennes bortgång 1969. Ett annat verk i Malmö av henne är Akrobaterna.
Bild: Akrobaterna, bly.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »