JOHANNES sculptor JOHAN BILDSNIDARE

Skulptör. Han utförde 1488 altarskåpet i Östra Ryds kyrka, möjligen även ett liknande i Erentuna kyrka, nu i Upplands museum, Uppsala, samt korbänk i Veckholm, samtliga dessa kyrkor är belägna i Uppland.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »