GUSTAF SANDBERG

GUSTAF SANDBERG
Bildkonstnär. (Johan GUSTAF9. Född 13 maj 1782, död 27 juni 1854. Utbildning: Han studerade från 12-årsåldern vid Konstakademien där han erhöll guldmedalj för årets prisämne. Undervisningen var vid den tiden undermålig och för att förbättra den startade han tillsammans med några unga kollegor 1814 Sällskapet för konststudium, där Per Henrik Ling var föreläsare. Han startade även en privat övningsskola, där det tecknades efter nakenmodell, vilket inte förekom på Konstakademien. Oppositionen mot akademien tog form i Götiska förbundet 1817. Han deltog där i berömda utställningar. Han var redan 1820 en etablerad konstnär och övertog rollen som firad porträttmålare efter Carl Fredrik von Bredas död 1818. Han var påverkad av den götiska riktningen och målade åtskilliga arbeten med motiv ur nordisk mytologi, samt svensk historia. Han fortsatte traditionerna från de gustavianska folklivsskildrarna, som Elias Martin och Pehr Hilleström. Han målade genretavlor som har stor etnologisk betydelse, Midsommardans på Säfstaholm. Han var en i hög grad ärligt arbetande konstnär, vars målningar är utförda med stor skicklighet. Hans porträtt har dock på grund av kemiska processer blivit delvis förstörda. Trots hans stora intresse för konstpolitiska och pedagogiska frågor blev den forne oppositionsmannen 1945 Konstakademiens direktör. Han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845–1853. Han arbetade även med illustrationerna till ett par stora planschverk. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Gustav den II Adolf vid Stuhr 1822, Gustav Wasa i Dalarna 1836, Skönheten och förgängelsen. Folklivsbilder, Vingåkersgosse, Vingåkersflicka, ett stort antal porträtt av bemärkta män och kvinnor. Uppsala domkyrka, hans största uppgift, är kalkmålningarna, freskerna med motiv ur Gustaf Vasas historia, Gustav Wasa tar avsked av ständerna 1833, Gustav Wasas intåg i Stockholm 1834. Uppsala Universitet, Grevinnan Therese af Ugglas 1816, Akademiens modellskola 1830. Musikaliska Akademien, Tonsättaren B.H.Crusell 1826, Erik Gustaf Geijer 1828. Stockholms Konstakademi, Bildkonstnärn Emanuel Limnell 1830.
Bild: Bondepar från Jämjö, akvarell.


Mer info om GUSTAF SANDBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »