INGRID Margareta SVALANDER - Årfelt

INGRID Margareta SVALANDER - Årfelt
Bildkonstnär, grafiker, född 1923 i Stockholm. Hustru till Yngve Svalander. Efter studier vid Edwin Ollers målarskola och Konstakademien kom Ingrid Årfelt 1941 till Kungliga Konsthögskolan. Vid konsthögskolan deltog hon i undervisningen i grafik samt i avdelningen för skulptur från 1946–1948.
1956 erhöll Årfelt ett stipendium från italienska staten och vistades en period i Rom vid Accademia degli stanieri.
Årfelt har bland annat arbetat med porträtt, figurkompositioner och landskap. Hennes arbeten är utförda i träsnitt, torrnål, akvatint, linoleumsnitt och pastell. Årfelt gav 1962 ut en bildsatt version av det babylonska Gilgamesheposet, ett verk som väckte stor uppmärksamhet. På Upplandsmuseet finns sedan 2008 ett smideskonstverk av Ingrid Årfelt från 1963, inspirerat av folklivet kring det gamla Hotell Rullan på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Konstverket skildrar och romantiserar en epok som utplånades genom rivning och nybyggnation. Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Nationalmuseum i Stockholm, Stockholms stadsmuseum och Värmland museum i Karlstad.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »