INGRID HASTER

Bildkonstnär, grafiker, född i Göteborg Studerade på Tullan Finks Målarskola, Börje Hovedskous Målarskola, 5-års dagskurser under Börje Hovedskous ledning.
Samlingsutställningar: 1958-1982. Decemberutställningen Göteborg, Liljewalchs Stockholm, Lorensbergs Konstsalong. Separatutställningar: 1967-1972 i Karlstad och Göteborg. Representerad: Värmlands landsting.


Mer info om INGRID HASTER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »