INGEGERD MÖLLER-NYGREN

INGEGERD MÖLLER-NYGREN
Bildkonstnär. (INGEGERD Britt). Född 1928 i Vålådalen. Utbildning: Otte Sköld och Isaac Grünewalds målarskolor, Konsthögskolan i Köpenhamn och Académie Libre. Hon målar norrländska fjällmassiv och bohuslänska klippor i känsloladdad kolorit, ibland naivistiska med stiliserade inslag. Hennes konst har ofta kommit till under hennes många resor till otillgängliga, karga och utsatta miljöer. När textilkonsten på 70-talet erbjöds en allt större plats i det offentliga rummet hörde hon till de bildkonstnär som ställde upp. Hon kom att samarbeta flitigt med Handarbetets Vänner, som fram till 1986 i sin ateljé översatte 23 vävar av henne. Alla var naturskildringar och kärleksförklaringar till marken. Separatutställningar: 1958 Gummesons Konstgalleri. 1963 Gummesons Konstgalleri. 1967 Gummesons Konstgalleri. 1972 Konstakademien, Stockholm. 1976 Prins Eugens Waldemarsudde. 1979 Konstfrämjandet, Stockholm. 1980 Konstakademien, Stockholm. 1983 Centre Culturel Suedois, Paris. 1986 Konstnärshuset, Stockholm. 1990 Galleri Dr Glas, Stockholm. 1993 Galleri Dr Glas, Stockholm. 2003 Prins Eugens Waldemarsudde. Deltagit i utställningar i bl a Frankrike, Belgien, Polen, Italien, Island, USA och Canada. Offentliga utsmyckningar: Blackebergs och Huddinge Sjukhus, Riksdagshuset, SGU Sveriges Geologiska Undersökningar, Uppsala, Tunnelbanestation Fridhemsplan, Det var bohuslänska berg hon hade i tankarna när hon stänkmålade de väldiga bergssalarna, 'Hjortronmyren' för Idunteatern, Folkets hus i Umeå. Folkets Park i Kiruna, Folkets Park i Mjölby. Den nio meter långa vävnaden 'Ekosång till en fjäril' utförd för Sveriges Riksbank där man kan följa årstidernas växlingar. Representerad: Nationalmuseum, Moderna Muséet, Göteborgs Konstmuseum och ett antal Ambassader, Nyköpings och Östersunds muséer. Hon erhöll Prins Eugenmedaljen år 1989.
Ledamot av Konstakademien sedan år 1967.
Bild: Vår i Lavaland. 1970-talet.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »