IDA Elisabeth MATTON

IDA Elisabeth MATTON
Bildkonstnär, skulptris, född 1863 i Gävle, död där 1940. Hon studerade vid Tekniska skolan 1882-1886 i Stockholm, samt i Paris 1887. Under större delen av sitt liv var hon verksam i Paris och debuterade vid Parissalongen 1888. 1890 gjorde hon succé med skulpturen Bébé, senare utställd i Chicago 1892. Hon var i Sverige under första och andra världskrigen och gjorde då bland annat gravmonument, idrottspriser och plaketter. Hon fick även beställningar under vistelserna i Paris från Gävle, som Gustav Vasa-statyn. Den avtäcktes 1924 i Kvarnparken, gravmonument för familjerna Matton, Själander, Brodin och Westergren, en byst av Karolina Själander i Rådhusesplanaden och en byst i Katolska kyrkan av dess första präst, Giovanno Carlo Moro. Förutom skulpturer ställde hon ut landskapsmålningar från Lappland, exempelvis på Kvinnornas salong 1927. En hedersutställning arrangerades 1930 i Paris med 30 arbeten. Skulpturen Loke, som 1905 höggs i marmor och ställdes ut på Parissalongen 1909, göts 1936 i brons, och en av skulpturerna placerades på Stockholms stadshus gård. En annan donerade brodern Emil på hennes 75-årsdag 1938 till blivande Gävle museum Länsmuséet, som 1963 ordnade en minnesutställning över henne med cirka 60 arbeten.
Representerad: på Länsmuséet i Gävle.
Hon fick flera utmärkelser i Frankrike och Italien och Litteris et artibus 1927.

Bild: Gustav Vasastatyn, Kvarnparken i Gävle, 1924.


Mer info om IDA Elisabeth MATTON»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »