TOR HÖRLIN

TOR HÖRLIN
Bildkonstnär. (Axel TOR). Född 1899 i Stockholm, död 1985. Son till Axel Hörlin. Utbildad vid Tekniska skolan och Konstakademien. Han målade landskap, ofta kustmotiv, samt gatumotiv från Stockholm och Bryssel i kraftig kolorit. Efterhand kom emellertid hans konst att få ett lugnare uttryck, präglat av idyll och harmoni. Han utförde monumentala figurkompositioner. Under en följd av år var Hörlin bosatt i Arvika och det var i samband med detta, som han kom att anlitas vid ett flertal kyrkorestaureringar i Värmland. Hans kyrkomålningar kan förutom i Dalby också ses i Sunne kyrka. Offentlig utsmyckning: altartavla i Forssa kyrka, Överjärna kyrka, predikstolen från 1880 försågs med målningar 1940. Wirsbo herrgård, målade tapeter, i Wirsbo kyrka, dekorarbeten. Karolinska sjukhuset, krematoriet i Vetlanda och Axvalls sanatorium. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, samt i muséerna i Norrköping, Borås och Eskilstuna.
Bild: Landsväg.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »