Henrik AXEL KULLE

Bildkonstnär, född i Lund 1846, död i Stockholm 1908. Bror till Jakob Kulle. Han studerade vid Konstakademien i Stockholm 1865 och deltog i pristävlingar 1870 och 1871. 1873 flyttade han till Lund. Han målade några genretavlor som köptes av Konstföreningen. 1875 begav han sig till Düsseldorf och stannade där till hösten 1880. Samma år erhöll han stipendium ur Dahlgrenska fonden och vistades därefter den mesta tiden i Paris. Han var genremålare i den Düsseldorfska andan och målade den skånska allmogen, stilleben och landskap.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Telegrammet 1876, Den förlorade sonen 1881 och Kyrkråd på landet. Malmö Museum, Kyrkogård, samt, Gammal gård, och stilleben. Göteborgs Konstmuseum, Skånsk fiskarflicka.
Han blev ledamot av Konstakademien 1887 och började tjänstgöra som extralärare vid Konstakademien.


Mer info om Henrik AXEL KULLE»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »