HELGE LINDAHL

HELGE LINDAHL
Bildkonstnär och tecknare. (HELGE Eugen). Född 10 december 1898 i Kalmar, död 1985. Utbildning: Lindahl bedrev studier vid Slöjdföreningens skola i Göteborg för Hjalmar Eldh 1921-1924, varefter han studerade vid Académie de la Grande Chaumière i Paris 1927. Efter studierna företog han ett flertal kortare studieresor till bland annat Danmark 1924, Frankrike 1947-1948, och Italien. Lindahl har genomfört ett flertal separatutställningar bland annat vid Olsens konstsalong i Göteborg 1949, Uddevalla 1949 och 1956, vid Konstmuseet i Kalmar 1953. Han har målat figurmotiv, samt landskap i harmonisk kolorit. Representerad: Kalmar museum, Göteborgs Historiska museum och stadshuset i Tranås.
Bild: Helge Lindahls minnesvård på Hannarös kyrkogård.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »