HELENA ISBERG

HELENA ISBERG
Konsthantverkare och träkonstnär, (Helena Sophia). Ofta kallad Jungfru Isberg. Född 28 februari 1819, död 21 maj 1875, Hon föddes i Säby socken i norra Småland, men flyttade med sina föräldrar och sin bror till Motala i november 1840. Hon levde kvar i den lilla stugan i Gamla stan tillsammans med sin bror, svarvaren Jakob Fredrik Isberg, resten av livet. Hon blev redan under sin livstid berömd och prisbelönt för sina träsniderier, som mest var i masurbjörk, bara någon enstaka gång i elfenben; hon undervisades av fadern, som var finsnickare och lärde henne både svarvning och träsnideri, och hämtade möjligen sin inspiration från tidningar. Hennes verk ställdes ut i Stockholm 1847 och hon ombads då flytta till Stockholm; Carl Gustaf Qvarnström erbjöd henne stipendium till Konstakademien, drottning Josefina en pension på 200 riksdaler, men hon tackade nej till detta. En samtida krönikör sade om henne; "Hon föredrog att stanna i den torftiga hydda hon föddes, och kvarstannade i skötet av det armod som omgivit hennes vagga. Hennes verk fanns med på utställningar i både London 1862, Paris 1865 och Wien 1875. Hon var en skicklig träslöjdare, arbetade i små format och har skurit ett stort antal smakfulla och detaljrika kannor, skålar, urnor, skrin och piphuvud. Motiven är hämtade från historien och bibelns berättelser. På Motala museum finns en urna, 20 cm hög, med Napoleon i triumfvagnen, som var ett av hennes favoritmotiv och ett cigarettetui med Napoleons triumftåg som visade i London på Värlsdutställningen 1862 och i Paris. Hon var även representerad med en skål i masur med lövverk och arabesker som omgav medaljongerna med Napoleon den I´s historia. Hon erhöll ett flertal medaljer för sin skicklighet. Det berättas att kung Karl XV vid ett besök i Motala ville träffa jungfru Isberg. Bud skickades till hennes stuga, men hennes svar blev, att om kungen ville träffa henne, så fick han komma till henne. Inget möte blev av.
Representerad: med en permanent utställning på Motala museum och Charlottenborgs slott.Hon ligger begraven på stora kyrkogården i Motala. Bild: Isberg Jungfru.


Mer info om HELENA ISBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »