HELENA Katarina HERSLOW

HELENA Katarina HERSLOW
Bildkonstnär, född 1875 i Stockholm, död där 1944. Hon studerade på Tekniska skolan och Konstakademien i Stockholm, samt vidare i Paris. Hon har målat porträtt, interiörer och blommor.

Bild: Blomsterstilleben.