HARALD Bernhard LUNDBERG

Bildkonstnär, född 1911 i Östersund. Han studerade på Tekniska skolan och Skånska målarskolan i Malmö. Han har målat porträtt, interiörer och gatumotiv.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »