HANNES Oskar WAGNSTEDT

HANNES Oskar WAGNSTEDT
Bildkonstnär och folkskollärare. Född 1906 i Malå, Västerbotten, död 1980. Han studerade för Otte Sköld. Han har målat, lappländska landskap, renslakt, timmerbråtar. Representerad: Umeå och Luleå museum och Institut Tessin, Paris.
Bild: Bymotiv.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »