HANNA PAULI - Hirsch

HANNA PAULI - Hirsch
Bildkonstnär. Född 13 januari 1864 i Stockholm, död 29 december 1940 i Solna. Hustru till Georg Pauli. Utbildning: 1876 började hon studera endast 12 år gammal vid Malmströms konstskola på Näckströmsgatan i Stockholm. 1878 fick hon privatundervisning av Ellen Key. Hon studerar vidare på Tekniska skolan 1880 och året därpå blir hon antagen vid Qvinliga avdelningen vid Konstakademien i Stockholm. Hon fortsatte sin utbildning vid Académie Colarossi i Paris 1885–87. Hon deltar 1885 i 150 års-jubiléets utställning med grupporträttet, "Vid lampa", hon erhöll Hertigliga medaljen. I november möter hon Georg Pauli i Paris. Hon går med i det nystiftade Konstnärsförbundet. 1886 är hon i Barbizon och målar sin mest kända tavla, "Frukostdags", detta år. Hon lyckas med sitt porträtt av Venny Soldan komma med på Parissalongen och hon gifter sig med Georg i Sverige och gemensamt beger de sig 1887 till Rom. 1889 deltar hon i Världsutställningen i Paris och erhåller tredje klass medalj. Hon väljs till vice ordförande för Konstnärsförbundet och målar ett porträtt av Karl Nordström. 1890. En schism uppstår i Konstnärsförbundet och hon går in i Svenska konstnärernas förening. 1893 deltar hon i Världutställningen i Chicago och börjar arbeta med nationalromantiska motiv. Prinsessan vid muren, Den gamla stadsmuren, Visby och Verner von Heidenstam. 1898 följer hon sin make ner till Florens och året därpå har makarna sin första utställning tillsammans i Sveriges Allmänna Konstförenings lokaler. Hon deltar 1900 i Världsutställningen i Paris och åren fram till 1907 arbetar hon med grupporträttet, "Vännerna". Hon deltar i Svenska Konstnärinnors utställning på Liljevalchs Konsthall 1911. 1913 reser hon till Paris med Venny Soldan-Aho och sin dottern Ruth, för att måla, men börjar få bekymmer med sina ögonen. 1920 inledde hon arbetet på en serie av självporträtt och hon har sin första och enda separatutställning i Nordiska Bokhandeln i Stockholm 1923. 10 år senare 1933, ställer båda makarna ut tillsammans med Prins Eugen på Konstakademien i Stockholm. Hennes make avlider 1935 och hon själv 5 år senare. Representerad: Gotlands Museum, Visby 1893. Nationalmuséet i Stockholm, Frukostdags 1893, Vänner 1907. Natjonalgalleriet Oslo, Prinsessan vid muren 1893. Jönköpings Länsmuseum, Ellen Key 1902. Norrköpings Konstmuseum, Interiör 1892. Mårbackastiftelsen, Selma Lagerlöf 1930 och Självporträtt 1936. Bonniers, Verner von Heidenstam 1893, Karl Nordström 1890. Prins Eugens Waldemarsudde, Georg Pauli 1887. Göteborgs Konstmuseum, Venny Soldan-Brofeldt 1887. Uppsala universitet, Adolf Noréen 1912, samt Malmö Museum.
Bild: Konstnär, Venny Soldan Brofeldt.


Mer info om HANNA PAULI - Hirsch»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »