JEAN Gustaf HAAGEN - Nilsson

JEAN Gustaf HAAGEN - Nilsson
Bildkonstnär. Född 1868 i Lund, död 1938 i Stockholm. Han växte upp på Grönegatan i Lund. Han är nära släkting till konstnären Britt-Marie Aulin-Tonning. Utbildning: Konstakademien i Stockholm och målade sedan ett flertal porträtt, vid hovet. C J. von Rosen, Professor Sondén, Professorskan Retzius. Han målande även landskap, björkdungar, norska fjordar samt, figurmotiv, som Munken, Han var en skicklig kopist och erhöll beställningar från Vetenskapsakademien, Åbo slott och Franska Akademien. Målade kopia av Linné efter original av Johan Henrik Scheffel, 1739, vid tiden för Kungliga Vetenskapsakademiens grundande, samt Olof av Acrel 1717-1806. kopia efter original av Gustaf Lundberg till Serafimerlasarettet i Stockholm. Representerad: Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.
Bild: Carl von Linné.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »