KARL HULTSTRÖM

KARL HULTSTRÖM
Skulptör. (Gustav Adolf Karl Mauritz). Född 9 juli 1884 på Kungsholmen i Stockholm, död 13 januari 1973. Han studerade vid Konstakademien. Han har modellerat Engelbrektsmonumentet i Falun, monument över John Bauer i Jönköping, fontänen Befriaren i Örebro, samt fontänen S:t Kristoffer i Stockholm. Har dessutom gjort dekorativa reliefer, porträttbyster,av prins Carl och Gustaf Cederström, och även gjort medaljer. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, Nyköpings och Västerås muséer, samt i Wien.
Bild:De första stegen (1932), brons, S:t Paulsgatan i Stockholm.


Mer info om KARL HULTSTRÖM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »