ROBERT HÖGFELDT

ROBERT HÖGFELDT
Tecknare och bildkonstnär. (GUSTAF Robert).Född 1894 i Eindhoven, Holland, död l986. Utbildning: Studerade i Düsseldorf, Stockholm och Paris. Han är framför allt känd för sina sagoteckningar och akvareller med små troll, vanligen framställda i komiska situationer. Han målade även landskap i olja och akvarell. Han utgav ett par album, En Högfeldt-bok, samt Familjeliv. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm.
Bild: Vårlandskap.


Mer info om ROBERT HÖGFELDT»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »