GÖSTA CARELL

GÖSTA CARELL
Skulptör. (Gustaf GÖSTA Imanuel). Född i Stockholm 1888, död 1962 i Stockholm. Utbildning: Han har studerat i Köpenhamn och New York. Han har utfört statyer av Gustaf III och C L. J. Almquist, Börssalen, Stockholm, samt medaljer. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, muséerna i Norrköping och Uppsala, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn.
Bild: Medalj, Tobias Sergel. Formen och linjens mästare, 1940.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »