GERDA Martina PALM

GERDA Martina PALM
Bildkonstnär, tecknare, författarinna. Född 1871 på Henriksholm 1871 i Ånimskog, Dalsland, död 1949. Hon studerade vid Konstakademien i Stockholm därefter i Rom, München och Paris. Hon målade främst porträtt, arkitektoniska motiv och landskap, samt litograferade exlibris.
Utställningar: under 30 och 40-talen på flera av Dalslands Konstförenings utställningar, bland annat på Hesselbomsutställningen 1938.
Representerad: i Göteborgs Konstmuseum, Alingsås och Uddevalla museum, samt Dalslands hembygdsgård.
Bild: Självporträtt.