GERD NORDENSKJÖLD

GERD NORDENSKJÖLD
Bildkonstnär. Född 1913 i Vänersborg, död 1999. Hon studerade 1945-1947 vid Börje Hovedskous Målarskola i Göteborg. Hon kom till Stockholm 1948 och studerade vid Moderna Konstskolan för Vilhelm Bjerke-Petersen till 1953, därefter för Jean Dewasne och Jean Deyrolle i Paris 1964, Henri Goetz i Paris, samt specialstudier vid Konstakademin i Stockholm 1970.
Hennes första separatutställning i Paris 1955 blev en kritik- och försäljningsmässig succé. När hon 1957 återvände till Stockholm för en utställning på Sturegalleriet gjordes hängningen av Olle Baertling och Oscar Reuterswärd, samt museimannen Pontus Hulthén. Kritiken hon fick efter öppnandet var övervägande positiv. På utställningen visades oljor och gouacher där gouacherna var hållna i en stram stil i sobra färger; svart, vitt, grått och blått.
Det finns ett inslag av mystik i hennes nonfigurativa konst och en strävan att låta färgernas och formernas rörelse och förvandlingar antyda själsliga erfarenheter och hon har arbetat med abstrakt och naturanknutet måleri i färgstark kolorit.
Under 50-talets mitt betonade hon allt mindre det linjära och övergick istället till att koncentrera sig på ytans struktur. Hennes måleri kännetecknas av ett på en gång puristiskt och sensuellt anslag. I hennes liv hade även musiken – och i synnerhet jazzdansen – en framträdande plats. Gerd Reimers skrev 1957 i Stockholms-Tidningen, I gouacherna är Nordenskiöld betydligt närmare de ideal hon tydligen strävar mot. Deras formella uppbyggnad är föredömligt enkel och gråskalan utsökt utnyttjad i kontrast mot enstaka djupare färgaccenten.
Utställningar: 1997 Galleri Bergman, Göteborg. 1991 Galleri Konstruktiv Tendens, Stockholm. 1988 Galleri Majnabbe, Göteborg. 1984 Galleri Keruben, Göteborg. 1981 Women Art Gallery, New York.
Representerad: SÄPO, Göteborg. Statens Konstråd. Örebro Läns Museum. Växjö Museum och Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Komposition i grått. 1993.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »