Fritz ALWIN Benjamin DAHL

Fritz ALWIN Benjamin DAHL
Bildkonstnär. Född 1889 i Malmö. Elev vid Tekniska skolan i Malmö samt privata studier i Paris. Har vanligen målat små landskap, hästar och stilleben.
Bild: Vintermotiv Hälsingland.