Fredrik Wilhelm ALEXANDER NAY

Fredrik Wilhelm ALEXANDER NAY
Litograf, tecknare, akvarellist. Född 1822 i Magdeburg, död 1883 i Stockholm. Han gjorde talrika illustrationer i litografi för olika topografiska planchverk. Han arbetade för Em. Baerentzens litografiska institut i Köpenhamn, men flyttade sedan till Stockholm. Han har litograferat planscherna till, Sverige framstaldt i taflor med beskrifvande text af Johan August Berg, Herrgårdar uti Södermanland, Panorama öfver Stockholm, Upplands Herregårdar 1881. Bilderna trycktes i Stockholm 1881 på Centraltryckeriet, och hela serien gavs ut på F & G Beijers Förlag.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Historiska museum, Uppsala Universitetsbibliotek och Hallwylska museum i Stockholm.
Bild: Hässelby slott 1881, grafik.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »