FREDDY Fredsten

FREDDY Fredsten
Bildkonstnär och sångare. (Freddy Magnus). Född 23 maj 1921 i Göteborg, död där 27 mars 2010. Han studerade vid Konstakademin i Nurnberg hos professor Fritz Griebel, samt Dr. F. Haerberlein vid Bayerns Nationalmuseum. Han har målat landskap och mariner från den svenska västkusten, Tyskland, Österrike med flera länder. Gör även blomsterstilleben i diskret kolorit och akvareller i impressionistiska naturstudier. Separatutställningar: i Göteborg, Kalmar, München och Oslo åren 1955-1979. Wedel/Holstein, Hittfeld, Hamburg, London, Charlotte i USA, Oslo, Varberg och Smögen åren 1982-1997. Samlingsutställningar: Stade och Tokyo. Vandringsutställningar: Vereins und Westbank i Hamburg, Stade, Husum, Wyk auf Föhr och Westerland, Sylt. Representerad: Svenska Konstföreningen, på Statliga institutioner och i talrika privata samlingar. Han är även representerad på Stena och Sessanlinjens båtar i Göteborg. Freddy Magnus har också erhållit Paternoster, Corner Akademiens silvermedalj och diplom i London 1985 för förtjänstfullt förstadeltagande i en exclusive brittisk exposé.
Bild: Freddy Magnus vid sitt staffli.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »