EVA FORSBERG

EVA FORSBERG
Bildkonstnär, grafiker. Född 1932 i Göteborg. Hon studerade vid Börge Hovedskous Målarskola i Göteborg. Grafiker, arbetar huvudsakligen med träsnitt. Hon är gift med konstnären och poeten Lennart Sjögren. De är bosatta i hans barndomshem på Öland, en idyllisk bondgård från gamla tider. Representerad: Nationalmuseum, Kalmar Konstmuseum. Hon har illustrerat Tom Hedlunds bok: Den obönhörliga verkligheten. LTs förlag.
Hon blev Kalmar museums Månadens konstnär, grafik 2003. Medlemskap: Gruppen Åkerbokonstnärerna, som bildades 1968, på initiativ av konstnären Walter Frylestam, samt i Grafiska sällskapet.
Bild: Den blå tekannan.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »