CARL WESTMAN

CARL WESTMAN
Arkitekt, (Ernst Carl). Född 20 februari 1866 i Uppsala, död 23 januari 1936 Stockholm. Utbildning: Tekniska Högskolan och Konstakademien, därefter i USA. Bland byggnader i Stockholm, till vilka han gjort ritningarna, märks främst Nya Rådhuset på Kungsholmen, Svenska läkarsällskapets hus, Karolinska sjukhuset och Nya Radiumhemmet. Vidare Röhsska konstslöjdsmuséet i Göteborg, Romanäs sanatorium, samt Tingshuset i Nyköping. Hans byggnader, framför allt Stockholms Rådhus, utmärks av ett samlat helhetsintryck, frihet från internationella schabloner och ha framgått ur gammal svensk tradition. Han låter alltid materialet komma till sin rätt, och alla hans byggnader utmärks av ärlighet i alla detaljer, där det bästa på konsthantverkets område samverkar med arkitekturen till en konstnärlig helhet. Var även en märkesman på möbelkonstens område.
Bild: Stockholms Rådhus.


Mer info om CARL WESTMAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »