ERIK SAND

ERIK SAND
Skulptör. (ERIK Gustaf Lennart). Född 9 oktober 1909 i Strängnäs, död 10 januari 1997 i Strängnäs. Utbildning: Högre Konstindustriella skolan. Han arbetade med skulpturer i trä och metaller, dopfuntar i trä och sten. Han var son till folkskollärare Anders Sand och textilkonstnär Sigrid Larson. Han var utexaminerad teckningslärare och tjänstgjorde i unga år som sådan. Från mitten av 1930-talet var han verksam som fri konstnär och skulptör. Utställningar: Tillsammans med Birger Halling och Gunnar Gustafsson ställde han ut på Galerie Moderne i Stockholm och tillsammans med Margareta Lennmalm-Plantin och Åke Plantin på Värmlands museum 1946. Han medverkade upprepade tillfällen i Eskilstuna konstförenings salonger sedan 1935 och i utställningarna Svensk porträttkonst av i dag på Thurestams konstsalong, vandringsutställningen 7 målare från Mälaren, Sörmlandssalongerna i Nyköping och Strängnäs konstförenings utställningar av provinsiell konst sedan 1930-talet. Offentlig utsmyckning: Bolmsö kyrka, Småland, dopfunt 1941. Barva kyrka, Södermanland, dopfunt 1942. Manama kyrka, Zimbabwe krucifix 1949. Olaus Petri och Laurentius Andræ, skulptur, Strängnäs domkyrka 1952. Ludvika kyrka, dopfunt 1953. Benninge lanthushållsskola, relief 1954. S:t Sigfrids folkhögskolas kapell, Växjö, dopfunt 1957. Råneå kyrka altarskulptur 1958. Luruddens färjplats, Strängnäs, skulptur 1959. Sankt Mikaels kyrka, Örebro, dopfunt 1960. Kalmar domkyrka, dopfunt 1963. Heliga korsets kyrka i Kalmar väggkrucifix 1963. Sankt Ansgars kyrka, Uppsala dopfunt 1964. Tveta kyrka, Södertälje altarskåp 1950-talet. Envikens kyrka, krucifix 1961. Rinkaby kyrka Närke, dopfunt 1971. Skara, Cisterciensermunk med ost, staty i brons 1974. Strängnäs, Biskop Thomas, vid Thomasgymnasiet 1976. Nynäshamns kyrka altaruppsats 1985. Nyköping, skulpturgrupp i Fransiscuskapellet 1979. Representerad: Med en väggmålning på Sundby sjukhus i Södermanland, skulpturen Mäster Olof i Strängnäs kommun, kopparreliefen Letande i Mariestads kommun samt träskulpturen Kvinnohuvud vid Eskilstuna konstmuseum.
Bild: Biskop Thomas skall tills vidare läggas i malpåse och Skolskruven placeras i Eldsund. Strängnäs.


Mer info om ERIK SAND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »