Erik Gustaf GÖTHE

Erik Gustaf GÖTHE
Skulptör. Född 26 juli 1779 i Stockholm, död där 29 november 1838,. Han var en tid elev hos Tobias Sergel och reste 1803 till Rom, där han tog starka intryck av Canova. Bland tidiga arbeten kan nämnas, Sittande Bacchus står utanför Rosendals slott på Djurgården i Stockholm. Ung Backus, i Nationalmuseum i Stockholm. Han återvände till Sverige 1810 och arbetade då med en minnesvård över Axel von Fersen, i Steninge park. I Stockholm finnes av honom statyn över Karl XIII, Lejonen är modellerade av Fogelberg. Bäst lyckades han med antika motiv, Liggande backant, samt Venus och Amor, båda i Nationalmuseum i Stockholm. Han ritade även tornet på Riddarholmskyrkan. Representerad: i Göteborgs Konstmuseum.
Bild: Riddarholmskyrkan huskropp är byggd i gotisk stil. Tornbyggnaden tillkom under 1500-talet men under branden 1835 störtade tornspiran, som senare ersattes med en nygotisk gjutjärnsspira, ritad av Erik Gustaf Göthe.


Mer info om Erik Gustaf GÖTHE»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »