GUNNAR Erik NORDSTRÖM

GUNNAR Erik NORDSTRÖM
Bildkonstnär, grafiker. Född 1921 i Älvros, Härjedalen. Han studerade vid Academic Libre och Otte Skölds målarskola. Han har målat porträtt, fiskartyper från Lofoten, samt stadsmotiv, delvis i halvt abstrakt form, dessutom han gjort teckningar från Paris.
Han debuterade 1948 i Stockholm. Separatutsttällningar: Jönköpings Länsmuseum, Stockholm, Malmö, Umeå, Sundsvall 1951-1978, samt i Umeå,
Helsingfors och Miami.
Samlingsutställningar: i hela landet, samt i Miami, USA och Biarritz, Frankrike.
Offentlig utsmyckning: i Stureby och Tyresö, samt Kanslihuset och Tekniska Högskolan i Stockholm, Lindesbergs museum, Linköpings universitet, Kanslihuset, Radiohuset
IVA, väggmålning till Statens Flygtekniska Forskningsanstalt, Flygskolan, Hägernäs.
Representerad: i statliga och kommunala samlingar, samt Statens Konstråd och vid Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm.
Bild: Klosterfjorden, 8.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »