ERIK WEDELIN

Bildkonstnär, tecknare, född 1850, död 1881. Han studerade på Valand och vid Konstakademien. Han avled i lungtuberkulos endast 31 år gammal, hans bana bröts sålunda i förtid. Han efterlämnade ett fragment. Åtskilliga arbeten är av hög konstnärlig halt och de kända verken innebär ett typiskt stycke friluftsmåleri.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm med flera målningar.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »