ERIK WAHLBERGSON - Wahlberg

ERIK WAHLBERGSON - Wahlberg
Bildkonstnär. Född 1808, död på Konradsberg 1865. Utbildning: Konstakademien och har utfört en del bibliska och mytologiska motiv, samt några porträtt på Drottningholm och i riksdagshuset. Teckningen är ganska svag, men koloriten varm och harmonisk.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Nordiska muséet, Linköpings och Norrköpings museum.
Bild: Den Wackra Dalkullan, 1830-40-tal. Hon var mjölkförsäljerska på Stortorget i Gamla Stan i Stockholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »