ELISABETH NELSON-LINNET

ELISABETH NELSON-LINNET
Bildkonstnär och tecknare. Född 28 november 1922 i Malmö, död 17 mars 2004. Utbildning: Otte Sköld, och vid den danska konstakademien i Köpenhamn 1945-1952 samt under studieresor till Nederländerna, Schweiz, Österrike och Tyskland. Separat ställde hon ut ett flertal gånger i Köpenhamn och hon medverkade i Helsingborgs konstförenings vårutställningar på Vikingsberg, Kunstnernes efterårsudstilling i Köpenhamn samt i Nationalmuseums utställning Unga tecknare. Hennes konst består av stilleben, porträtt, stadsbilder, djur och landskapstolkningar.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »