MARIA ADELBORG

MARIA ADELBORG
Textilkonstnär. (Eleonora Amalia MARIA). Född 6 december 1849 i Karlskrona, död 23 april 1940 i Gagnef, Hon var dotter till Bror Jacob Adelborg och syster till Gertrud Adelborg och konstnären Ottilia Adelborg. Utbildning: Hon genomförde studieresor till Nederländerna och Frankrike 1889, till England 1895 och 1901, och upprepade gånger även till Belgien. Stipendier: 1894 blev hon tilldelad Sofie Adlersparres pris. 1888 blev hon invald i Sällskapet Nya Idun. Hon har utfört arbeten, tillhörande paramentiken, mässhakar för Sofiakyrkan i Stockholm. Utbildning: Adelborg genomförde studieresor till Holland och Frankrike 1889, samt till England 1895. Hon utförde en betydande insats för den moderna svenska textilkonsten när hon hämtade den dekorativa ornamentiken till sina kyrkliga och profana verk i medeltida och äldre nordisk konst. Mellan 1886-1899 var hon anställd vid Giöbles svenska konstslöjdutställning i Stockholm och från 1900 verksam vid Handarbetets vänner. Adelborg var en av ledarna under den svenska textilkonstens genombrottsskede. Hennes mål var att bevara och utveckla den svenska hemslöjdstraditionen och hävda dess nationella prägel. I sina kyrkliga och profana verk, såväl mässhakar som mattor, gick hon gärna tillbaka till ålderdomliga och provinsiella motiv. Hon hade sinne för färg, och hennes arbete blev särskilt betydelsefullt för dess nationella och regionala inriktning såväl i motivval som i tekniskt avseende, där hennes stil är kraftig och dekorativ. Bland hennes arbeten märks särskilt mattor i Birgittakapellet i Rom (varav den s.k. "Trollmattan"), "Gagnefsmattan", och mässhakar för Sofiakyrkan i Stockholm.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »