CONNY NYSTRÖM

CONNY NYSTRÖM
Bildkonstnär och tecknare. Född 1943 i Stockholm. Utbildning: Konstfackskolan i Stockholm och Forum målarskola i Malmö. Han har arbetat som tecknare och målar pastost, romantiskt åt det impressionistiska hållet. Naturmotiv, såsom skogsinteriörer, vittnande om stor naturiakttagelse. Representerad: Höstsalongen Skånes konstförening, Lunds kommun, Landskrona konsthall och hos Statens konstråd. Medlem i Skånska konstnärsklubben och i VSKG. Stipendiat hos Konstnärsnämnden.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »