CHRISTINE Margaretha SUNDBERG

CHRISTINE Margaretha SUNDBERG
Bildkonstnär. Född 5 februari 1837 i Kalmar, död 20 januari 1892 i Paris. Konstakademiens fruntimmersavdelning inrättades 1864 blev hon en av flickorna i den första årskullen. Som lärare hade hon JF Höckert och Johan Boklund och hon visade stor talang och tilldelades medalj 1867. Därefter studerade hon utomlands, först i Düsseldorf för Ferdinand Fagerlin, men fortsatte redan efter ett år till Paris, där hon stannade fram till sin alltför tidiga död 1892. Hon ställde ut åtskilliga arbeten på Salongen i Paris och fick mycket positiva omdömen. Tyvärr drabbades hon av en ögonsjukdom som gjorde det allt svårare för henne att arbeta med sin egen konst, men hon kunde dock fortsätta med restaureringsarbeten åt Louvren. Hon försörjde inte bara sig själv utan stödde även ekonomiskt fattigare kamrater i Paris. Hennes främsta motiv var porträtt och stilleben och hon är fint representerad i Kalmar konstmuseum. Hennes konst har numera åter börjat uppmärksammas alltmer och det finns mycket intressant information om hennes liv i boken Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige av Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmäster.
Representerad: Kalmar museum.
Bil: Gossporträtt.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »