CHARLES PORTIN

CHARLES PORTIN
Bildkonstnär. (CHARLES Edvard). ( ursprungligen Karl Peter Portin). Född 11 oktober 1889 i Nedertorneå, Norrbottens län, död 16 januari 1980 i Helsingborg. Utbildning: Atenums ritskola i Helsingfors. Han reste 1911 till Tyskland för fortsatta konststudier i Dresden Kunstschule för Guido Richter och i Konsthögskolan i Weimar. Han lämnade Tyskland 1914 för att fortsätta konststudierna i Paris. Första världskriget bröt ut och konstskolorna stängde. Han reste till England och ansökte om att bli elev vid Royal Acedemy. Han blev inte antagen på grund av att han studerat i Tyskland och ansågs stå på motståndarsidan i kriget. Han återvände till Sverige och hembyn Mattila våren 1915 och kom att stanna där i fyra år. Han arbetade intensivt under dessa år och målade porträtt av släkt och vänner och en del landskapsbilder. Han arbetade med kol, olja oc pastellfärger. Utställningar: 1919 hade han en separatutställning i Haparanda i en auktionssal. 1919 flyttade han åter till Tyskland och senare även till Paris, studerade för Gromaire och Léger. I Paris bildade han familj och var utövande konstnär fram till andra världskrigets utbrott och levde under knappa förhållanden i Paris. Han hade en fast anställning som vaktmästare vid ett museum och målade under fritiden. De sista fyrtio åren var han bosatt och verksam som konstnär i Sverige med bostadsorter som Stockholm, Haparanda och Helsingborg. Han målade under krigsåren landskap och porträtt. Han reste till Paris 1947 för att hämta intryck till nya målningar. Han inspirerades av det nya sättet att måla non-figurativa bilder och kom att bli pionjär i Sverige med utställningarna av sina non-figurativa bilder. Han återkom alltid till Norrbotten och även till mindre platser som Älvsbyn, Öjebyn och Arvidsjaur. Han arbetade från 40-talet med nonfigurativa kompositioner som blev kända även internationellt. Senare även lyriskt-avantgardistiska landskapsmotiv från Lapplands fjällvärld. Många av motiven hämtade han från Nordkalotten. Han var verksam som korrespondent för konsttidskrifter i Paris och Argentina. Utställningar: Den första i Luleå 1944. Därefter i Linköping och Malmö, i Norrbotten, Stockholm, Paris, 1955 i Florens, 1957 i Rom, 1958 i Milano, Lugano, 1959 i Kairo, 1961 i New Dehli, Helsingfors och 1972 i N.Y. 1977 flyttade han till Helsingborg för att komma närmre kontinenten. Han avled 2 år senare vid nyligen fyllda 90 år. Stipendier: Erhöll Norrbottens läns Landstings Kulturpris 1973. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, muséer i Borås, Norrköping, Örebro, Gävle, Luleå, samt museum för Modern Konst i Rom, Frankrike, Konstmuseum i Kalro, Indiska Statens Konstsamlingar i New Dehli och USA. Haparanda Stadsbibliotek har en permanent utställning med 10 av hans verk.
Bild: Självportätt i blyerts, 1934.

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
https://www.umu.se/bibliotek/)
Handskrift 99. Konstnären Charles Portins arkiv (1889-1980)
Karl Edvard (Charles) Portin föddes 1889 i Tornedalen. Barndomen tillbringades i byn Mattila norr om Haparanda. Efter studier vid bl.a. Atenums ritskola i Helsingfors reste han 1910 till Tyskland för fortsatta konststudier i Dresden och Weimar. I Tyskland blev han kvar fram till första världskrigets utbrott då han återvände till Sverige och hembyn Mattila. 1918 flyttade han åter till Tyskland och senare även till Paris. I Paris bildade han familj och var utövande konstnär fram till andra världskrigets utbrott. De sista fyrtio åren var Portin bosatt och verksam som konstnär i Sverige med bostadsorter som Stockholm, Haparanda och Helsingborg. Charles Portin avled 90 år gammal i januari 1980. Charles Portin räknas som den förste konstnärligt skolade norrbottensmålaren. Han blev under senare tid mest känd för sin non-figurativa konst och sina abstrakta landskapsmotiv i starka färger. Många av motiven hämtade han från Nordkalotten. Portin finns representerad på ett antal konstmuseer runt om i världen och har haft utställningar i bl.a. Frankrike, Italien, Egypten, Indien och USA. Arkivet efter Charles Portin (8 volymer) består bl.a. av brev, fotografier, klipp och utställningskataloger. Arkivmaterialet har tillhört lektorn och konstnärskollegan Carl-Gustaf Nordin (1915-2002) som sedan fyrtiotalet varit god vän med Portin. Det material som ingår i arkivet är samlat av Carl-Gustaf Nordin och har legat till grund för dennes monografi över Charles Portin som utgavs 1979. Arkivmaterialet, som ger en mycket god inblick i konstnärens liv och verksamhet, skänktes 2004 till Forskningsarkivet och är nu fritt tillgänglig för forskning.
(Umeå 2005-03-17).
Forskningsarkivet
Göran Larsson, C) Copyright.


Mer info om CHARLES PORTIN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »