CATHARINA KÖHLER

CATHARINA KÖHLER
Bildkonstnär. Född 1944 i Gustafs, Dalarna. Hon studerade vid ABF:s Målarskola 1963-1964, Konsthögskolan Stockholm 1964-1969. Hon målar med ett förandligat måleri, där färgens styrka och värme sammansmälter till ett inre ljus i en motivvärld av människor och djur i öppna landskap. Utställningar: Separat och i gruppen, Transcendentalisterna, i Stockholm, Lund, Norrköping och Umeå. Offentlig utsmyckning: Gravkapellet i Stureby sjukhus och fångvårdsanstalten Hall. Representerad: Moderna Muséet i Stockholm, i kommuner och statliga samlingar.
Bild: Komposition med kvinnor, olja på duk.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »