TOM MÖLLER

TOM MÖLLER
Keramiker, bildkonstnär och grafiker. Född 31 maj 1914 i Gävle, död 30 oktober 2009 i Stockholm. Autodidakt och etablerade tillsammans med sin *maka keramikverkstad i Stockholm. Han har varit verksam som formgivare för bruksföremål och dekorativa pjäser i lergods. Hans dekorer som ofta får spela blanka mot i övrigt oglaserade föremål innehåller exotiska stiliserade element. Har även framträtt med småskulpturer i polykromt lergods, spirituellt formade figurer och djurmotiv. Hans konst, som utgörs av bruksföremål och dekorativa pjäser i lergods, präglas av stränga former med strängt stiliserad dekor. Ett av hans främsta verk är Pavane-serien av nyttoglas från 1960. Tom Möller var knuten till glasbruken Alsterbro, Reijmyre och Lindshammar under 1960-talet och mest känd för sin tid vid Reijmyre glasbruk 1960–67. Han var 1961-79 lärare vid Konstfack i Stockholm. Utställningar: Stockholmspostens Konstförening 1961-1962 Kalmar Konstmuseum 1999. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och i Victoria and Albert Museum i London.
*Tom Möller var under åren 1943-1977 gift med keramiker Grete Möller (1915-2000), med vilken han startade en verkstad 1943.
Bild: Rökgrå glasvas från Reijmyre.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »