CARL MARCUS LARSSON

CARL MARCUS LARSSON
Bildkonstnär. Född 28 juli 1918 i Eskilstuna, död 1987. Utbildning: Otte Skölds målarskola i Stockholm 1946-1947 och vid Konsthögskolan 1947-1952 samt under studieresor till Frankrike och Italien. Han målade mestadels landskap. Offentlig utsmyckning: Mosaik Årbyskolan, Eskilstuna, vägg i Polishuset, Eskilstuna. Representerad: muséet i Eskilstuna, Manillasamlingarna.
Bidl: Tjur.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »