CARL GÖRAN HAGBERG

CARL GÖRAN HAGBERG
Tecknare och grafiker. Född 1922 i Stockholm, död 2001. Utbildning: Slöjdföreningens skola i Göteborg, vid Konstakademiens grafikavdelning i Stockholm, samt i England och Frankrike. Han har arbetat med etsningar och teckningar med varierande motiv, som porträtt, interiörer och landskap från Skåne, Halland, Öland och Frankrike. Utställningar: Separatutställningar: Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Åmål, Vänersborg, Trollhättan, Lidköping, Mariestad med flera orter. Samlingsutställningar: Nationalmuseum, Skövde Konsthall, Uppsala, Åmål, Vänersborg, Uddevalla, Danmark, Finland, Holland, samt Dalslands konstförenings jubileumsutställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1975 och Göteborgs konsthall 1985 samt de flesta höst och sommarsalongerna i Dalslands konstförenings regi sedan 1953. Stipendier: Dalslands konstförinings konstnärsstipendium 1963 och 1985, samt Älvsborgs läns landstings kulturstipendium 1974. Offentlig utsmyckning: Trollhättans Folketshus. Saabs kontor, Göteborg. Huvudnässkolan och gymnasieskolan i Vänersborg. Sparbanken i Mellerud. Dalslands sjukhus Bäckefors. Representerad: Museum i Vänersborg och Tessin. Representerad: Statens konstråd. Göteborgs Konstmuseum. Institute Tessin, Paris. Vänersborgs museum. Vänersborgs, Trollhättans, Lidköpings, med flera kommuners samlingar. Stipendier: San Michele 1960.
Bild: Carl-Göran Hagberg.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »