CARL JOHAN FAHLCRANTZ

CARL JOHAN FAHLCRANTZ
Bildkonstnär. Född 1774 i Stora Tuna, Dalarna, död 1861 i Stockholm. Utbildning: Konstakademien, där han var Louise Belangers elev och tog livliga intryck av denne. Väckte först uppmärksamhet med den stora duken Utsikt av Djurgården, Nationalmuseum i Stockholm. Han fick sedan en mängd beställningar och målade såväl veduter, vyer, som komponerade landskap med berg, vattenfall och skogar, ej sällan i stämningsmättad morgon- och kvallsbelysning. I svenskt måleri blev han den mest typiske romantikern. Han lade mest an på färgen med en helhetsverkan i guldbruna toner, under senare åren ofta i en violettblå kolorit. Hans konst beundrades mycket av hans samtid, och han fick flera efterbildare. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm med, Utsikt över Haga 1811, Utsikt från Uppsala 1820, Kalmar slott i månsken 1835, Vattenfall vid Älvkarleby, ett 20-tal arbeten, Den tidigare nämnda, Utsikt av Djurgården mäter 210x260 cm., vidare i Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum.
Bild: Risberga kloster, akvarell.


Mer info om CARL JOHAN FAHLCRANTZ»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »