Carl GUSTAF QVARNSTRÖM

Carl GUSTAF QVARNSTRÖM
Skulptör och bildkonstnär, född 1810 i Stockholm, död där 5 mars 1867. Han studerade på Konstakademien och var sedan Johan Niclas Byströms elev. Han fick därpå beställning på fyra statyer, Årstiderna till Stockholms slott och for 1836 med stipendium till Italien, samt återkom till Stockholm 1842 och blev året därpå vice professor vid Konstakademien. Han var även bildkonstnär, och är representerad med ett landskap i Nationalmuseum i Stockholm.
Representerad: Martyrerna, Neapolitansk fiskargosse, relifer och skulpturer, Nationalmuseum i Stockholm, i Göteborgs Konstmuseum, Stockholms slott.
Som skulptör lyckades han bäst med mindre arbeten, i relieferna är påverkan från Thorvaldsen tydlig.
Offentlig utsmyckning: statyer av Tegnér i Lund, Berzelius Stockholm, Engelbrekt, staty i brons, avtäcktes i Örebro 1865
byster av Agardh i Lund och Gustaf Vasa i Västerås.

Bild: Neapolitansk fiskargosse, 1852. Kopia gjord efter han död 1868-1926.


Mer info om Carl GUSTAF QVARNSTRÖM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »