ARTHUR SJÖGREN

ARTHUR SJÖGREN
Bildkonstnär och tecknare. (Carl ARTHUR). Född 2 oktober 1874 i Stockholm, död där den 13 januari 1951. Utbildning: Konstnärsförbundets målarskola. Han framträdde först som bildkonstnär med, "Eftermiddagssol", men ägnade sig senare mest åt illustrationskonsten. Sjögrens kanske mest framträdande författarbekantskap blev dock August Strindberg. Deras samarbete tog sin början med bokverket Sveriges natur (1901) samt scendekorationerna till pjäsen Svanevit samma år. Därefter stod Sjögren för omslag, illustrationer och grafisk formgivning till de flesta av Strindbergs återstående verk. Särskilt engagerad var Sjögren i diktsamlingen Ordalek och småkonst (1905), vilken han personligen övertygat Karl Otto Bonnier att utgiva. Bland andra verk Sjögren illustrerade kan nämnas Sagor af bröderna Grimm (1905), Sveriges grundlagar (1910) och en utgåva av Johan Henric Kellgrens pjäs Gustaf Wasa (1912). Han publicerade också en egen diktsamling, Maskros (1900) och var en instiftarna av Michaelisgillet. Från och med 1910-talet blev Sjögren allt mer fokuserad på forskning inom bland annat bokhistoria, exlibris och författarskap. Mellan 1911 och 1917 gav han ut tidskriften Svensk exlibris-tidskrift och publicerade också artiklar och skrifter i bokhistoriska ämnen på andra håll (en bibliografi över hans dittills publicerade skrifter utgavs 1919). Han bidrog också till ordnandet av historiska bildsamlingar vid bland annat Stockholms stadsarkiv och Stockholms stadsmuseum samt var en av de huvudansvariga för bildverket Stockholmsbilder från fem århundraden 1523-1923 (1923). På Nationalmuseum gjordes en särskild utställning av Sjögrens verk 1944, finns dokumenterad i en omfattande utställningskatalog. Han har ritat ett stort antal ex-libris. 1911-1917 utgav han Svenska Ex-libristidskriften. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Kungliga biblioteket i Stockholm, samt Uppsala Universitetsbibliotek.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »