ARNE LUNDELL

ARNE LUNDELL
Tecknare, grafiker, och Bildhuggare. (Carl ARNE). Född 16 juli 1915 i Morgongåva, Vittinge, död 22 februari 1991, Morgongåva, Vittinge. Utbildning: Konstakademiens skola för grafisk konst. Med intensitet och stor svärta byggde han upp sina bilder. Han utgick från det han såg, men gav det symboliska dimensioner. Han har illustrerat böcker av Sven Rosendahl och Nils Jacobssen och gjort många skulpturer i granit. Offentlig utsmyckning: dopfunten i Vittinge kyrka. Han skänkte granitskulpturen Snäcka, till Västerås Stadsbibliotek 1986. Det hade tagit honom tre år, att hugga skulpturen, som tar upp former från havsmiljön. I en stor snäcka ligger en sjöstjärna, blåstång och en bläckfisk. Först var skulpturen placerad i Stadsbibliotekets entréhall, men blev senare flyttad till Botaniska trädgården. Utställningar: i Sverige, samt deltagit i grafikutställningar på Kuba, i Tyskland, Ryssland, England och Polen. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås museum, Västerås stad, Solna stad, samt Muséet för bildande konst i Leipzig. July 16, 1915.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »