BO HOLMLUND

Skulptör, född 1935 i Skellefteå. Studerade vid Konstakademien i Köpenhamn. Debuterade i Skellefteå I960. Arbetar i trä och järn. Från 60-talets rektangulära reliefer övergått till friskulpturer i större format, präglade av ett starkare känslouttryck.
Offentlig utsmyckning: Växa, vid Domnarvets centrum i Borlänge.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »