BJÖRN O WILDE - Wildebro.

BJÖRN O WILDE - Wildebro.
Bildkonstnär, tecknare, född 1933 i Skellefteå, död i Kristinehamn 2008. Sin grundutbildning i färg och form fick han av konstnär Hannes Wagnstedt i Skellefteå. För övrigt är han autodidakt. Han reste senare till Spanien, Frankrike och Polen för att vidareutveckla sitt måleri. Han målar romantiskt-realistiska landskap, figurkompositioner, samt vatten, som han anser är livets uppkomst. Han skriver även poesi och lyrik och har utkommit med tre diktsamlingar.
Representerad: på Kristinehamns sjukhus, Hotell Gösta Berling i Karlstad, B.PA. i Umeå Melins Metall i Anderstorp, i Spanien, Frankrike, Polen och USA.
Offentlig utsmyckning: sommaren 2004 uppfördes ett kakelkonstverk i garaget. Konstverket, som döpts till Blue Corner, är drygt 30 kvm stort och utgör ytterligare ett betydelsefullt steg i arbetet att bl a med bild, form, ljud och ljusinstallationer försöka förbättra den vistelsemässiga upplevelsen av Orrholmsgaraget. Kakelplattan har haft ett självpåtaget helhetsansvar för hela produktionen av konstverket. Det mycket uppskattade konstverket Blue Corner var en gåva till KBAB och Orrholmsborna.
Medlem i B.U.S. Bildkonstens upphovsmannarätt i Sverige och utlandet, samt sällskapet Wildes vänner, vars uppgift är att genom konstinköp och stödja unga konstnärer.

Bild: från Orrholmsgaraget i Karlstad, en mosaikklädd bil.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »